Asset Builder SW

SW Asset Builder spoločnosti Waygate Technologies slúži pre pre tvorbu objektov kontroly  podľa reálnej predlohy. Takto vytvorený objekt následne otvára možnosť presnej prípravy a simulácie reálnej kontroly ešte pred príchodom na miesto. Operátor môže vopred stanoviť optimálnu dráhu kontroly, miesto kontroly a oblasti záujmu. Následne robot vie presne sledovať požadované súradnice a dráhu kontroly.

Asset Builder

 

Vytvorený objekt sa následne využije so SW 3D Loc počas kontroly a SW Mission Viewer, ktorý slúži na revíziu získaného záznamu.

 

PTZ 3D Loc

 

 

 

 

 

Máte otázky, alebo si želáte vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: ndesolutions@ndesolutions.sk

Cenová ponuka