3D LOC SW

3D LOC - Kontrola v stiesnených priestoroch

 

3D Loc softvérové riešenie je nový prístup k riešeniu lokalizácie robota v stiesnených priestoroch. Technológia ponúka plnú 3D lokalizáciu a orientáciu robota v objekte a 3D interaktívne ovládanie robota. Údaje z kontroly sú automaticky označené presnou polohou v objekte a je vytvorený presná digitálna dvojička robota so vŠetkými údajmi o pohybe, polohe, orientácii robota, pozorovacieho uhla kamery. Systém zaznamená nielen polohu robota v objekte a presnú dráhu pohybu, ale aj miesto kontroly na inom mieste, ktoré sníma napr. PTZ kamera. Reporty z kontroly sú generované automaticky a údaje je možné nahrať do systému monitorovania objektu.

Lokalizácia

Lokalizácia


Systém je schopný sa sám lokalizovať a automaticky pripojiť súradnice v objekte k pozorovanému obrazu. Pri bežných rozmeroch tlakových nádrží a skladovacích zásobníkov je presnosť a opakovateľnosť na úrovni ±25mm (±1″).

Navigation

Navigácia


Technológia ponúka plnú 3D priestorovú orientáciu robota v objekte a 3D interaktívnu kontrolu robota.  Pre operátora to znamená presné a jednoduché schopnosti navigácie v objekte.

Digital

Digitalizácia


Údaje z kontroly - obrázky, ultrazvukové meranie hrúbky, údaje z merania vírivými prúdmi - získané robotom s 3D Loc vybavením, sú označené polohou v objekte a integrované do digitálnej dvojičky.

Proces kontroly


Obsahuje všetky potrebné nástroje pre plánovanie, simuláciu a výkon kontroly.

3D Loc Vessel

 

KROK 1: Vytvorenie objektu


vytvorte 3D model vášho objektu

Asset Builder Software je výkonný nástroj pre rýchlu tvorbu vašich 3D objektov a modelov bez potreby použitia komplikovaných dizajnérskych SW riešení.

VIDEO KROK 1
 

3D Loc

KROK 2: Simulácia


plánovanie kontroly (simulácia)  pred samotným nasadením robota

Využite náš simulačný SW pre tvorbu vášho postupu kontroly vo virtuálnom prostredí.

VIDEO KROK 2

BIKE Robot Waygate Technologies

 

KROK 3: Kontrola


nasadenie robota do reálneho prostredia & reporting

Uzatvorenie procesu začínajúceho generovaním modelu, simuláciou v réalnom procese kontroly a finálym reportingom.

VIDEO KROK 3
 

Náhlad do systému


Získajte lepšie pochopenie systému a funkcionality.

3D Loc Robotická kontrola

 

Pohľad operátora počas kontroly

Náhľad na užívateľské rozhranie SW. Naučte sa ako ovládať robota v stiesnených priestoroch.

3D Loc

Simulácia výkonu kontroly

Inštruktážne video, ako používať 3D LOC pre akvizíciu údajov, ktore potrebujete a ako správne tvoriť anotácie. Toto krátke video vysvetľuje postup krok za krokom..

INŠTRUKTÁŽNE VIDEO TU!
 

3D Loc

Report
3D mission viewer pre všetky vaše údaje

Každý jeden záznam je uložený so súradnicami v 3D objekte. SW MIssion Viewer je "kontajner" pre údaje z kontroly s presnými časovými podkladmi.

POZRITE VIDEO TU!
 

PTZ kamera + 2D LOC SW

 

 

 

Máte otázky, alebo si želáte vypracovať ponuku?

Kontaktujte nás: ndesolutions@ndesolutions.sk

 

Cenová ponuka